maandag 27 februari 2017

Week 8: Samen op pad: De Wandelpool en De Wandelsite

Op het pad van kleine stapjes worden grote dromen waar - Patrick Mundus.

Deze week kwam er door allerlei omstandigheden en familiebezoek niet veel van wandelen. Een rondje in de omgeving door de polders en met het bezoek een wandeling door de geliefde Braakman waren goed voor 11 km. Maar alle beetjes helpen en voor komende week staat er het één en ander op het programma dat voor extra km moet zorgen.

Samen op pad

De Wandelpool
Toen wij nog in Zuid-Holland woonden, was ik lid van de Wandelpool (KLIK HIER). Kenmerkend voor deze club is dat je zo vaak je wilt gratis mee kunt wandelen met een wisselend groepje wandelaars. Iedereen mag als organisator een wandeling aanbieden om zo de mooiste plekjes in zijn omgeving aan anderen te laten zien. Minstens eenmaal per maand organiseerde ik een wandeling op Voorne-Putten of in de Hoeksche Waard. In een groepje van maximaal 10 mensen gingen we dan een dagje op pad. Soms liepen wij ook met anderen mee, bij voorkeur in Brabant. De kleinschaligheid en de kwaliteit van de wandelingen die aangeboden werden, de leuke contacten die zo ontstonden, ik kijk er met heimwee op terug.
Eenmaal verhuisd naar Zeeuws-Vlaanderen bleef ik proberen anderen te bewegen hier te komen wandelen, maar dat lukte niet erg. Zelfs voor een wandeling aan de andere kant van de tunnel, in de omgeving van Domburg, waren geen gegadigden. Ik ben nog wel lid, maar van wandelen of iets organiseren is de laatste jaren niets meer gekomen. Ook door anderen wordt nauwelijks iets in Zeeland georganiseerd.
Bij De Wandelpool kun je een lidmaatschap met een tweemaandelijks boekje of een internetabonnement nemen. Dat laatste is goedkoper en de wandeltochten zijn dan altijd up-to-date.

De Wandelsite
Een vergelijkbaar initiatief komt van de Wandelsite (KLIK HIER). Ook daar is het kenmerk: wandelen in een kleine groep. Hier betaal je een klein bedrag aan de organisatie per gewandelde tocht. Wie zelf wandelingen organiseert, krijgt in ruil daarvoor een "strip" die recht geeft om gratis mee te mogen wandelen met een ander. Alles wordt via internet geregeld: er is een maandelijkse agenda en aanmelden gaat ook via de site. Neem er maar eens een kijkje.
Ook hier heb ik het verleden al eens geprobeerd wandelaars naar Zeeuws-Vlaanderen te lokken. Zonder resultaat. 


De Wandelzoekpagina
Een andere opzet heeft de Wandelzoekpagina (KLIK HIER). Hier kun je allerlei wandelingen vinden, downloaden met routebeschrijving en kaart of als GPX-bestand op je GPS zetten. Bijvoorbeeld de Groene Wisselwandelingen die uitgaan van de bereikbaarheid met het OV. Het aanbod breidt zich steeds verder uit en toen ik ontdekte dat er ook in Zeeuws-Vlaanderen al Groene Wisselwandelingen zijn uitgezet, besloot ik toch nog maar weer eens een poging te wagen wandelaars hier naar toe te lokken. 

Voor dit weekend heb ik twee Groene Wisselwandelingen op laten nemen in de agenda van de Wandelsite. Als je je daar registreert, krijg je twee strippen cadeau om uit te proberen wat je er van vindt. Er zijn genoeg gezellige B&B's hier in de buurt. Dus een heel weekend komen wandelen is goed mogelijk.
Het programma is dan als volgt: zaterdag 4 maart Groene Wisselwandeling Philippine (14 km, nr. 549 door Braakman-Zuid, KLIK HIER) en zondag 5 maart Groene Wisselwandeling Biervliet (11 km, nr. 548 door Braakman-Noord, KLIK HIER). Maar voor één wandeling ben je uiteraard ook welkom.

Ook Staatsbosbeheer zet zaterdagavond 4 maart haar beste beentje voor.

Heb je zin in een spannende avondwandeling met warme chocolademelk na afloop? Kom naar natuurgebied de Braakman in Zeeuws-Vlaanderen en ga op pad met de gids van Staatsbosbeheer. Open al je zintuigen en ontdek welke nachtdieren er in het donker tevoorschijn komen. Door een telescoop bekijk je de sterren. Wil je meer weten over wat je gezien hebt? In de Braakmanboerderij kun je luisteren naar de presentatie ‘de ruimte om ons heen’ door volkssterrenwacht Philippus Lansbergen. 
Kosten € 5,-. Wel even aanmelden van te voren: KLIK HIER.


Wie weet zie ik je komend weekend en anders wellicht een andere keer. Heb je nog vragen? Stuur gerust een e-mail of reageer hieronder.

© Jannie Trouwborst, februari 2017

Stand na 8 weken: 131/1000km.

dinsdag 21 februari 2017

Week 7: Natuurgebied De Braakman

Aan hardlopen heb je niets. Je moet op tijd vertrekken.

Het was een goede wandelweek: een Groene Wisselwandeling vanuit Gilze-Rijen in het weekend van 15,5 km en in de loop van de week verschillende tochtjes door Natuurgebied de Braakman, samen goed voor 13 km. Zomaar 28,5 km erbij op de teller deze week!

Natuurgebied De Braakman 

Geschiedenis
Eeuwen geleden was de Braakman een brede zijrivier van de Westerschelde die helemaal langs Axel naar Hulst liep dwars door het Zeeuws-Vlaamse land. Heel wat stormvloeden maakten daar dankbaar gebruik van om polders, dorpen en steden onder water te zetten en kreken, slikken en schorren achter te laten. Die sporen zijn nog overal zichtbaar.
In 1952 werd het overstromingsgevaar bezworen door de Braakman af te dammen. Bij de Ramp van 1953 bleek dat een juiste beslissing: in deze omgeving bleef de schade beperkt. De brede kreek bleef bestaan, maar de schorren en slikken werden ingepolderd, er werden boerderijen gebouwd met grote landbouwschuren en op de minder vruchtbare grond en op de zandplaten plantte men bos aan.

Zo'n 50 jaar later werd duidelijk dat het bos zijn beste tijd gehad heeft. Bovendien wilde de industrie uitbreiden en dat kon alleen als er natuurcompensatie tegenover stond. En zo kon het gebeuren dat Dow Chemical bijdroeg aan de kosten om boerenland en verouderd bos om te vormen tot een nieuw en groot natuurgebied. Asfaltwegen werden verwijderd en een aantal boerderijen afgebroken. Een ervan is aangekocht voor Staatsbosbeheer en fungeert sedertdien als kantoor en informatiecentrum voor het gebied.

Nog steeds groeit het gebied en het is inmiddels het grootste natuurgebied van Zeeuws-Vlaanderen.

Braakman-Zuid
Voor wandelaars en natuurliefhebbers is er genoeg te beleven in het Braakmangebied. Braakman-Zuid bestaat nog grotendeels uit oude bossen, het Isabellakanaal (ooit gegraven voor de mosselvissers uit Philippine en de garnalenvissers uit Boekhoute, nu afwateringskanaal) en een ruim weidegebied waar Zeeuwse trekpaarden grazen. Een vleermuisbunker, paddenstoelen, bosuilen, vossen, zang- en roofvogels: er valt genoeg te ontdekken op de twee door het gebied uitgezette paaltjeswandelingen: de Vleermuisroute (3,5 km) en de Uilenroute (3,5 km). P-plaats: Isabellaweg 3, 4553 PJ Philippine. 

Via een houten bruggetje over de Braakmankreek bereik je een onlangs aangelegde uitbreiding: grote waterpartijen, met een broedeiland voor sterntjes, grasvelden met schapen en ruimte voor de aanplant van bomen en struiken in het komende voorjaar. Daar stuit je op de N61, maar een fietstunnel (en een faunatunneltje) maken het voor mens en dier mogelijk veilig de gebieden aan de noordkant te bereiken.

Braakman-Noord
De wandelingen in de Braakman-Noord beginnen op de P-plaats aan de Oost Zeedijk 4521 PW Biervliet. Twee korte routes (1 en 2 km) komen langs het Speelbos en zijn geschikt voor rolstoelen. De twee wat langere routes (4,5 en 9 km) komen langs de Braakmanboerderij. Hier kun je van maart tot en met oktober in het weekend terecht voor wandelkaarten en infomaterialen, versnaperingen, warme en koude drankjes en toiletbezoek. Voor de gevarieerde activiteiten die er georganiseerd worden: zie de website van Staatsbosbeheer (KLIK HIER). Wie een wandelknooppuntenkaart heeft van Zeeuws-Vlaanderen kan via de Braakmangebieden van west naar oost Zeeuws-Vlaanderen wandelen.

In de noordelijke gebieden heb je een schitterend uitzicht over de Braakmankreek, je kunt struinen door oude en later aangelegde, maar ondertussen al behoorlijk volwassen, natuur. Er zijn 3 vogeluitkijkpunten, een boomgaard met oude fruitrassen en een bijenhotel. Een deel van de oude bossen is gespaard, daar nestelen o.a. witte reigers en aalscholvers. De visarend en de zeearend zijn ook al op bezoek geweest. In de zomer wemelt het er van de vlinders en zangvogels. In de winter zijn het vooral de ganzen en andere watervogels die hier een onderkomen vinden. En in de vroege zomer is het tijd voor de zonnedauw en de orchideeën.

Grenslandpad
Het Grenslandpad (LAW) loopt zowel door de Braakman-Zuid als de Braakman-Noord op weg naar het busstation in Terneuzen. Daar kun je dus de bus door de Westerscheldetunnel nemen, maar wie eenmaal ontdekt hoeveel moois Zeeuws-Vlaanderen te bieden heeft, zal graag nog wat willen blijven. Wordt vervolgd dus! 

© Jannie Trouwborst, februari 2017

Stand na 7 weken: 120/1000km.

N.B. Zie ook de Groene Wisselwandelingen Biervliet (548 door Braakman-Noord) en Philippine (549 door Braakman-Zuid). 
 

woensdag 15 februari 2017

Week 6: Sas van Gent en de Canisvliet

De eerste stap om ergens te komen, is besluiten dat je niet blijft waar je bent.

In het begin van deze week liepen we een zelfgekozen route door Natuurgebied De Braakman (waarover later meer) van 7,5 km. Voor het weekend hadden we een Groene Wisselwandeling van 14 km in gedachten. Door de weersomstandigheden kon dat helaas niet doorgaan. De zondagmiddag hebben we toen maar op een alternatieve manier doorgebracht in Sas van Gent.

Sas van Gent en de Canisvliet 

De geschiedenis van Sas van Gent is nauw verbonden met de stad Gent in Vlaanderen. Deze stad zocht in de 16de eeuw een goede verbinding met de Westerschelde. In een zijarm van de Braakmangeul werd een schutsluis gebouwd. Deze schutsluis zorgde voor toegang tot de reeds eerder gegraven Sasse vaart die al in verbinding stond met deze rivier. Een dergelijke sluis werd ook wel "sas" genoemd. Doordat scheepvaart via 't sas mogelijk werd en de kostbare sluis moest worden beschermd is in 1562 de vesting Sas van Gent ontstaan. Ter bescherming van de schutsluis werden verdedigingswerken aangelegd. Deze zijn tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog zodanig uitgebreid dat Sas van Gent werd beschouwd als een van de sterkste vestigingen van Europa.

Toen in de 19de eeuw de industrialisatie een belangrijke rol ging spelen werd het Kanaal van Gent naar Terneuzen aangelegd en later verbreed. Sas van Gent profiteerde mee en dankzij o.a. de suikerindustrie groeide de werkgelegenheid en was er behoefte aan arbeiderswoningen. De bouw daarvan ging deels ten koste van de historische verdedigingswerken, maar wie hier een stadswandeling maakt, zal nog genoeg ontdekken. Daarnaast zijn in de oude nostalgische haven altijd historische (zeil)schepen te bewonderen. Een folder van Het Schepentrekkerspad (5 km) is verkrijgbaar bij de VVV (KLIK HIER). 

Tijdens de wandeling passeer je het vorig jaar geopende Industrieel Museum Zeeland (KLIK HIER). We hebben er een groot deel van de middag doorgebracht en kunnen het van harte aanbevelen. Niet alleen de geschiedenis van de industrie in (de buurt van) Sas van Gent wordt er belicht, ook de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van techniek zijn er te zien èn uit te proberen. Een middag was eigenlijk niet genoeg, maar gelukkig wonen we in de buurt en is de Museum Jaarkaart er geldig, dus we gaan zeker nog eens terug.

Wie de wandelknooppuntenkaart van Zeeland heeft, kan vanuit Sas van Gent alle kanten op voor een wandeling in de omgeving. Wij kozen voor een wandeling aan de overzijde van het Kanaal rondom de Canisvliet bij Westdorpe. Starten kan vanaf de P-plaats op de Vissersverkorting. Parkeren kan ook bij restaurant De Baeckermat. (Voor OV mogelijkheden, zie 9292). Onderweg zijn uitkijkpunten, er is een paalkampeerplaats met drinkwater en enkele picknickbanken. Een rondwandeling is ongeveer 4 km. Op de site van de Baekermat vind je een beschrijving (met knooppunten) van een aansluitend ommetje langs de kreekrestanten bij Westdorpe van ruim 6 km (KLIK HIER). Een variant van het Grenslandpad (LAW11-Oost Zeeuws-Vlaanderen) loopt o.a. door Sas van Gent en langs de Canisvliet. 

De Canisvliet is een gebied van kreekresten, bossen en vochtige weilanden. Het is ontstaan uit schorren en slikken en heeft een rijke historie. In de Canisvliet zwemmen vissen als snoek, karper en brasem rond. Libellen zetten hier hun eieren af. In de rietkragen broeden rietzangers, rietgors en bruine kiekendief. Op de weiden broeden weidevogels, zoals de grutto en zomertaling. Hier overwinteren vele soorten ganzen. Een groot deel van het gebied is het hele jaar door vrij toegankelijk. Honden zijn aangelijnd toegestaan.

Een dagje Sas van Gent/Westdorpe kun je dus geheel naar eigen voorkeur invullen!

© Jannie Trouwborst, februari 2017.

Stand na 6 weken: 91,5/1000km.

maandag 6 februari 2017

Week 5: Boswachterij Westerschouwen

Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen (Chinees gezegde).

Het zat er dik in dat het deze week niet helemaal ging lukken om aan de 20 km te komen. Maandag en dinsdag verzamelde ik dus tijdens rondjes in de buurt vast 9 km. Op woensdag vertrok ik met het OV naar mijn jongste kleindochters om op ze te passen tot en met zondagmorgen. Tijdens de reis verzamelde ik nog 2 km: lopen naar trein, bus en metro en van de metro naar het oppasadres. Van een wandeling ter plekke is helaas niets meer gekomen. Bleef over: de zondagmiddag.

Boswachterij Westerschouwen

Vele jaren brachten wij met onze 3 kinderen onze zomervakanties door in Nieuw-Haamstede. We waren vaak op het strand te vinden, maar bij iets minder weer (of als het juist veel te warm was) gingen we wandelen in de Boswachterij Westerschouwen (Staatsbosbeheer) of de Zeepe Duinen (Natuurmonumenten). 
Omdat we op de terugweg met de auto naar huis hier (bijna) langs kwamen, besloten we de resterende km hier te scoren. We kennen het bos op ons duimpje, een route volgen is dus niet echt nodig en we hebben er heerlijk gewandeld. Uiteindelijk bleek het niet genoeg: 6,5 km stond er op de GPS. In totaal deze week dus 17,5 km. Soms zit het niet mee, maar dan toch eruit proberen te halen wat wel mogelijk is: dat is de motivatie die door het 1000 km idee warm gehouden wordt.

In de Boswachterij en de aangrenzende Zeepeduinen zijn diverse paaltjeswandelingen uitgezet die op elkaar aansluiten en gecombineerd kunnen worden. Ook loopt er een etappe doorheen van het LAW Kustpad. Ze staan allemaal gedetailleerd op een overzichtskaart die voor 1 euro te koop is bij de Excursieschuur van Staatsbosbeheer (Kraaijensteijnweg 140, Westenschouwen). Daar starten ook de Foxdalwandeling (3,5 km), Hoekeputjetocht (7 km), Schuilhuttocht (8km) en Meeuwenduinwandeling (12 km, alleen toegankelijk van 15 juli tot 15 maart, i.v.m. het broedseizoen in de meeuwenkolonie). Onderweg staat hier en daar een overzichtsbord, maar met een kaart kun je gemakkelijker je eigen route uitstippelen.

Vanaf de P-plaats aan de Adriaan van de Weijdeweg in Westenschouwen starten het Groene Duinenrondje (2 km), de Theunesses Hiltocht van 6,5 km en het geheel verharde rolstoelpad (4 of 8 km). 
De routes van Natuurmonumenten door de Zeepeduinen starten in Burgh-Haamstede en zijn te combineren (4,5 km en 5 km). Eén ervan sluit ook aan op de routes door de Boswachterij.
Onderweg staan voldoende bankjes. Horeca is te vinden in Westenschouwen en Burgh-Haamstede. Voor kinderen is de Pannenkoekenmolen in Brugh een aanrader (open van april t.m. oktober).

Wie langer in deze omgeving verblijft, kan HIER meer informatie vinden over de vele activiteiten die in de Boswachterij het hele jaar door worden georganiseerd (zoals de Schemerwandeling en Naar reeën speuren).

 © Jannie Trouwborst, februari 2017.

Stand na 5 weken: 84/1000 km.